Joomal vtiger_forms 插件与 vTiger 集成

vtiger_forms 允许从你的 Joomla 站点中获得潜在用户信息。

安装要求
● Joomla 1.5.0 或更高版本
● vtiger CRM 5.1.0 或者更高版本
● PHP Curl 扩展也需要被安装

安装过程
● 访问 http://forge.vtiger.com/projects/vtjoomla
● 下载组件:
1. joomla1.5_com_vtiger_forms-x.y.zip
2. joomla1.5_mod_vtiger_forms-x.y.zip
● 登录 Joomla 的控制台后选择安装卸载

选择 Extensions » Install/Uninstall 页面
● 导入组件文件 joomla1.5_com_vtiger_forms-1.0.zip